Husqvarna PDI

Maskinaffären i Nybro AB är en servande fackhandel för Husqvarna®-produkter och vi kommer för kundens säkerhet:

  1. Packa upp, färdigmontera, utföra leveranskontroller samt i förekommande fall även installera den sålda maskinen hos kund. Vid weborder påvisar kunden att den är kapabel att informera sig om beställda produkters korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel genom produkternas bifogade instruktionsmanualer och support genom Maskinaffärens kundtjänst.
  2. Husqvarna®-produkten kommer att överlämnas till er redo för användning, tillsammans med all nödvändig dokumentation och alla verktyg eller tillbehör som ska tillhandahållas. Vår personal kommer att ge er instruktioner om produktens korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel enligt produktens instruktionsmanual.

Nedan följer säkerhetsföreskrifter för Motorsåg, Röjsåg och Automower®:

PDI-Allmanna-sakerhetsinstruktioner-Motorsag
PDI-Allmanna-sakerhetsinstruktioner-Rojsag
PDI-Sakerhetsforeskrifter-Automower®