Alkylatbensin

Välkommen till Maskinaffären. Hos oss hittar du alkylatbensin, bränsle av högsta kvalitet. Finns det skillnad på bensin och bensin? Det är en fråga vi ofta får höra och vi besvarar den gladeligen varje gång. Den största skillnaden mellan bensin från pumpen på en vanlig bensinstation och alkylatbensin är att alkylatbensin är en renare form av bränsle där Innehållet av skadliga aromatiska kolväten som t. ex bensen och andra polyaromater (PAH) är i stort sett obefintligt. Om man dessutom jämför delar i en motor som körts med vanlig bensin och delar i en motor som körts med alkylatbensin kan man tydligt se skillnaden då motorn som körts med vanlig bensin har mycket mer sot och avlagringar på många ställen.

Automatstation med alkylatbensin

Hos oss på Maskinaffären hittar du en automatstation med alkylatbensin där du enkelt kan fylla på dina depåer med bränsle. Är du osäker på var du hittar automatstationen med alkylatbensin? Eller har du kanske frågor om alkylatbensin? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig på vägen!

Vanliga frågor och svar alkylatbensin

Vad är alkylatbensin?

Alkylatbensin är en typ av bensin som tillverkas genom en process som kallas alkylering. I
denna process reageras vätgas med kolväten för att bilda alkaner. Alkaner är en typ av
kolväte som är mycket ren och har låga emissioner.

Vad är fördelarna med alkylatbensin?

Alkylatbensin har flera fördelar jämfört med vanlig bensin. Några av dessa fördelar
inkluderar:

 • Lägre emissioner: Alkylatbensin har lägre emissioner av kolväten, koldioxid och andra
  föroreningar än vanlig bensin. Detta gör den till ett mer miljövänligt alternativ
 • Bättre prestanda: Alkylatbensin har bättre prestanda än vanlig bensin. Den har en
  högre oktantalsnivå, vilket gör att den kan komprimeras mer utan att explodera.
  Detta kan leda till bättre bränsleekonomi och prestanda
 • Längre livslängd för motorn: Alkylatbensin är mer skonsam mot motorn än vanlig
  bensin. Den har en lägre svavelhalt, vilket kan leda till mindre slitage på motorn
Varför är alkylatbensin dyrare än vanlig bensin?

Alkylatbensin är dyrare än vanlig bensin eftersom den är mer komplicerad att tillverka.
Alkylering är en dyr process som kräver specialutrustning.

Är alkylatbensin säkert att använda?

Alkylatbensin är säkert att använda i bensinmotorer. Det är en ren och stabil produkt som
inte är giftig eller cancerframkallande.

Hur skiljer sig alkylatbensin från E85?

E85 är en blandning av 85 % etanol och 15 % bensin. Alkylatbensin är en ren bensin som inte
innehåller etanol.

Kan alkylatbensin användas i alla motorer?

Ja, alkylatbensin kan användas i alla motorer som är designade för att köra på bensin.

Hur länge håller alkylatbensin?

Alkylatbensin har en längre hållbarhet än vanlig bensin. Den kan hålla i upp till 5 år utan att
försämras.