Alkylatbensin

Välkommen till Maskinaffären. Hos oss hittar du alkylatbensin, bränsle av högsta kvalitet. Finns det skillnad på bensin och bensin? Det är en fråga vi ofta får höra och vi besvarar den gladeligen varje gång. Den största skillnaden mellan bensin från pumpen på en vanlig bensinstation och alkylatbensin är att alkylatbensin är en renare form av bränsle där Innehållet av skadliga aromatiska kolväten som t. ex bensen och andra polyaromater (PAH) är i stort sett obefintligt. Om man dessutom jämför delar i en motor som körts med vanlig bensin och delar i en motor som körts med alkylatbensin kan man tydligt se skillnaden då motorn som körts med vanlig bensin har mycket mer sot och avlagringar på många ställen.

Automatstation med alkylatbensin

Hos oss på Maskinaffären hittar du en automatstation med alkylatbensin där du enkelt kan fylla på dina depåer med bränsle. Är du osäker på var du hittar automatstationen med alkylatbensin? Eller har du kanske frågor om alkylatbensin? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig på vägen!